Przeprowadzenie ІV etapu Ogólnoukraińskiej Uczniowskiej Olimpiady z języka i literatury polskiej

Departamenty  (Instytucje) Oświaty  i Nauki Obwodowych, Kijowskiej Miejskiej Państwowej Administracji, Instytuty Oświaty Podyplomowej  i Pedagogicznej informują: we Lwowie od 21 do 23 marca 2016 roku odbędzie się IV etap  Ogólnoukraińskiej Uczniowskiej Olimpiady z języka i literatury polskiej. Rejestracja  uczniów będzie odbywała się : Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej , Lwów- … Dalej

Kurs podwyższenia kwalifikacji

Dla zainteresowanych Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie Drohobycka Filia  Instytutu Modernizacji Treści Oświaty Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy  na bazie Centrum  Oświaty Podyplomowej Drohobyckiego  Państwowego Uniwersytetu im.Iwana Franki w czerwcu 2016 roku … Dalej