Przeprowadzenie ІV etapu Ogólnoukraińskiej Uczniowskiej Olimpiady z języka i literatury polskiej

Departamenty  (Instytucje) Oświaty  i Nauki Obwodowych, Kijowskiej Miejskiej Państwowej Administracji, Instytuty Oświaty Podyplomowej  i Pedagogicznej informują: we Lwowie od 21 do 23 marca 2016 roku odbędzie się IV etap  Ogólnoukraińskiej Uczniowskiej Olimpiady z języka i literatury polskiej. Rejestracja  uczniów będzie odbywała się : Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej , Lwów- … Dalej

Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu

Izba pamięci Brunona Schulza w siedzibie Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu

Izba pamięci Brunona Schulza w siedzibie Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu

Centrum prowadzi szkolenia metodyczne nauczycieli polskich na Ukrainie, tworzy programy nauczania, scenariusze lekcji i podręczniki. Równolegle rozwija działalność kulturalną i naukową, organizując wystawy, wernisaże i prelekcje.

Dalej

Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie

Program „Biało-czerwone ABC” Fundacji Wolność i Demokracja kierujemy do polskich placówek oświatowych na Ukrainie. Zobacz jak uzyskać finansowe wsparcie dla nauczycieli, na wyposażenie, pomoce naukowe, szkolenia, warsztaty, konkursy czy dowóz dzieci. … Dalej