Program dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem nauczania – Język polski 5-11 – Zajęcia fakultatywne. Прогама „Польська мова” факультативні заняття 5-11 кл

Program dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem nauczania - Język polski 5-11 - Zajęcia fakultatywne. Прогама "Польська мова" факультативні заняття 5-11 кл