PROWADZENIE SZKOŁY

prowadzenie_szkolyZapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rejestracji szkoły mniejszości narodowej na Ukrainie i organizacji nauczania, poradami dotyczącymi prowadzenia szkoły oraz do skorzystania z konsultacji naszego eksperta.

Materiały informacyjne dot. oświaty mniejszości narodowych na Ukrainie. Інформаційно-довідкові матеріали щодо освіти національних меншин

Założenia dot. Rady Społecznej kierowników programów oświatowych ogólnoukraińskich organizacji mniejszości narodowych Ukrainy przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy. Положення про Громадську раду керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України

Zarządzenie o zatwierdzeniu ramowych założeń regulaminu centrum kulturalno-oświatowego mniejszości narodowych Ukrainy. Наказ про затвердження Типового положення про культурно-освітній центр національних меншин України

Ramowe założenia regulaminu centrum kulturalno-oświatowego mniejszości narodowych Ukrainy. Типове положення про культурно-освітній центр національних меншин України