Dokumenty regulujące proces edukacyjny

dokumenty_regulujaceZapraszamy do pobrania i zapoznania się z dokumentami w wersji elektronicznej regulującymi proces edukacyjny mniejszości narodowych na Ukrainie.

 

 

Umowa o współpracy w dziedzinie oświaty pomiędzy Ministerstwem oświaty i nauki Ukrainy i Ministerstwem Edukacji Narodowej RP Polskiej

 

Ramowe założenia regulaminu centrum kulturalno-oświatowych mniejszości narodowych Ukrainy. Типове положення про культурно-освітній центр національних меншин України

 

Zarządzenie o zatwierdzeniu ramowych założeń regulaminu centrum kulturalno-oświatowego mniejszości narodowych Ukrainy. Рішення про затвердження типового положення про культурно-освітній центр національних меншин України

 

Założenia dot. Rady Społecznej kierowników programów oświatowych ogólnoukraińskich organizacji mniejszości narodowych Ukrainy przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy. Положення про Громадську раду керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України