Zarządzenie o zatwierdzeniu ramowych założeń regulaminu centrum kulturalno-oświatowego mniejszości narodowych Ukrainy. Наказ про затвердження Типового положення про культурно-освітній центр національних меншин України

Zarządzenie o zatwierdzeniu ramowych założeń regulaminu centrum kulturalno-oświatowego mniejszości narodowych Ukrainy. Наказ про затвердження Типового положення про культурно-освітній центр національних меншин України