Regulamin centrum kulturalno-oświatowego polskiej mniejszości narodowej (szkoły sobotniej)_1. Статут культурно-освітнього центру польської національної меншини (суботньої школи)_1

Regulamin centrum kulturalno-oświatowego polskiej mniejszości narodowej (szkoły sobotniej)_1. Статут культурно-освітнього центру польської національної меншини (суботньої школи)_1