Regulamin centrum kulturalno-oświatowego polskiej mniejszości narodowej (szkoły sobotniej)_2. Статут культурно-освітнього центру польської національної меншини (суботньої школи)_2

Regulamin centrum kulturalno-oświatowego polskiej mniejszości narodowej (szkoły sobotniej)_2. Статут культурно-освітнього центру польської національної меншини (суботньої школи)_2