Ramowe założenia regulaminu centrum kulturalno-oświatowego mniejszości narodowych Ukrainy. Типове положення про культурно-освітній центр національних меншин України

Ramowe założenia regulaminu centrum kulturalno-oświatowego mniejszości narodowych Ukrainy. Типове положення про культурно-освітній центр національних меншин України