Statut centrum kulturalno-oświatowego polskiej mniejszości narodowej (szkoły sobotniej). Статут культурно-освітнього центру польської національної меншини (суботньої школи)

Statut centrum kulturalno-oświatowego polskiej mniejszości narodowej (szkoły sobotniej). Статут культурно-освітнього центру польської національної меншини (суботньої школи)