Podręczniki do języka polskiego i literatury dla mniejszości narodowych na Ukrainie

Informacja od Centrum Koordynacyjno – Metodycznego  Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu w sprawie podręczników do nauczania języka polskiego i literatury polskiej dla mniejszości narodowych. W szkołach z nauczaniem w języku polskim … Dalej

Umowa o współpracy pomiędzy Ministerstwem oświaty i nauki Ukrainy i Ministerstwem Edukacji Narodowej RP Polskiej

Szanowni Państwo, przedstawiamy waszej uwadze treść umowy o współpracy pomiędzy Ministerstwem oświaty i nauki Ukrainy oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej RP Polskiej, realizowanej w dziedzinie oświaty Ukrainy i Polski. Umowa była zawarta 19 stycznia … Dalej

KONKURS pamięci sławnego drohobyczanina KAZIMIERZA WIERZYŃSKIEGO

‘’Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną Na klombach mych myśli sadzone za młodu…’’ K.Wierzyński (1894-1969)   Konkurs im. Kazimierza Wierzyńskiego, zorganizowany przez Ogólnoukraińskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum Nauczania Języka i … Dalej

Program nauczania języka polskiego w klasach 1-9 w szkołach z ukraińskim językiem nauczania

Szanowni Nauczyciele! Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z dorobku metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu dla nauczycieli języka polskiego.   „Program nauczania języka polskiego w klasach 1-4 … Dalej

”Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie…” – poradnik dla nauczycieli

„Na Wschodzie być Polakiem i pozostać  polakiem oznaczało nieraz trudną decyzję, z którą wiązały się ofiary lokalnej społeczności i konkretnej rodziny. Edukacja polska na wschodzie powinna mieć wizję zawierającą więcej niż … Dalej

Program dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim lub rosyjskim językiem nauczania – Język polski. Zajęcia fakultatywne

Szanowni Nauczyciele! Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z dorobku metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu dla nauczycieli języka polskiego. „Program dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim lub rosyjskim … Dalej

Wykaz programów i podręczników z języka polskiego dopuszczonych do użytku w roku szkolnym 2014/2015 przez Ministerstwo Oświaty Ukrainy

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Wykaz programów i podręczników z języka polskiego dopuszczonych do użytku w roku szkolnym 2014/2015 przez Ministerstwo Oświaty Ukrainy. Zachęcamy do korzystania z rekomendowanych programów i podręczników do … Dalej

Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu

Izba pamięci Brunona Schulza w siedzibie Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu

Izba pamięci Brunona Schulza w siedzibie Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu

Centrum prowadzi szkolenia metodyczne nauczycieli polskich na Ukrainie, tworzy programy nauczania, scenariusze lekcji i podręczniki. Równolegle rozwija działalność kulturalną i naukową, organizując wystawy, wernisaże i prelekcje.

Dalej