Winnicka szkoła „Aist” i jej Goście

11 listopada br. w ramach uroczystości niepodległościowych w Winnicy wizytę w miejscowej szkole „Aist” złożyła małżonka Ambasadora RP na Ukrainie Pani Hanna Litwin. Ważnych gości na Kresach południowo-wschodnich zawsze witają chlebem … Dalej