Nowy rok szkolny w Polskiej Sobotniej Szkole im. Stanisława Vincenza w Kołomyi

6 września 2014 roku uroczyście rozpoczęto kolejny rok szkolny w Polskiej Sobotniej Szkole im. Stanisława Vincenza w Kołomyi. Rodzice i dzieci z wielkim bagażem wrażeń i nowymi siłami przyszli do szkoły po letnim … Dalej