Podręczniki do języka polskiego i literatury dla mniejszości narodowych na Ukrainie

Informacja od Centrum Koordynacyjno – Metodycznego  Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu w sprawie podręczników do nauczania języka polskiego i literatury polskiej dla mniejszości narodowych. W szkołach z nauczaniem w języku polskim … Dalej

Program nauczania języka polskiego w klasach 1-9 w szkołach z ukraińskim językiem nauczania

Szanowni Nauczyciele! Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z dorobku metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu dla nauczycieli języka polskiego.   „Program nauczania języka polskiego w klasach 1-4 … Dalej

”Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie…” – poradnik dla nauczycieli

„Na Wschodzie być Polakiem i pozostać  polakiem oznaczało nieraz trudną decyzję, z którą wiązały się ofiary lokalnej społeczności i konkretnej rodziny. Edukacja polska na wschodzie powinna mieć wizję zawierającą więcej niż … Dalej

Program dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim lub rosyjskim językiem nauczania – Język polski. Zajęcia fakultatywne

Szanowni Nauczyciele! Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z dorobku metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu dla nauczycieli języka polskiego. „Program dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim lub rosyjskim … Dalej

Wykaz programów i podręczników z języka polskiego dopuszczonych do użytku w roku szkolnym 2014/2015 przez Ministerstwo Oświaty Ukrainy

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Wykaz programów i podręczników z języka polskiego dopuszczonych do użytku w roku szkolnym 2014/2015 przez Ministerstwo Oświaty Ukrainy. Zachęcamy do korzystania z rekomendowanych programów i podręczników do … Dalej

Pismo MEN Ukrainy w sprawie organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczgo w roku 2014/2015

Szanowni Nauczyciele! Przedstawiamy Państwu Pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy w sprawie organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach ogólnokształcących i studium dyscyplin podstawowych w szkole podstawowej. Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy kieruje … Dalej

Lista programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktyczno-metodycznych dla szkół z nauczaniem w języku polskim

Przedstawiamy Państwu i zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat programów nauczania, podręczników i pomocy dydaktyczno-metodycznych zalecanych dla szkół sobotnio-niedzielnych na Ukrainie w roku 2013/2014. „Lista programów nauczania, podręczników i pomocy … Dalej